byudvikling

Holzmarkt – frirum med urban kreativitet midt i Berlin

Berlins kreativitet

Holzmarkt 25

Et nyt kreativt område er dukket op på Holzmarkt 25, der indtil for nogle få år siden var party zone. Området har været åbent længe, men det er stadig under opbygning.

Initiativtagerne ser det som en Dorf, en landsby, der ligger langs Spree i Friedrichshain.

Indtil videre er der på området omkring 20 forskellige projekter og virksomheder inden for kunst, kultur, restauration, fødevarer – og en børnehave.

Her er urban farming, live musik – lokale bands tilbydes faciliteter til at optage live optræden, beach bar, caféer, bageri, optræden og træning af artister, yoga, sprogkurser og danseundervisning. Kort sagt et meget bredt udbud.

Personerne bag Holzmarkt lægger stort vægt på at skabe alternativer til de mere kommercielle tilbud.

Holzmarkt 25

Clubbing gæsterne bliver voksne

Strandbaren Pampa er allerede godt kendt. Den har siden sin start for et par år siden været godt besøgt især i weekenderne, hvor det tidligere var chill-out med musik, drinks og snacks.

Nu satser de mere på familier. Her er sandkasse til børnene og menuen er is, burgere og pizza. Endda med mulighed for at få undervisning i at lave pizza.

Ved siden af er der gjort plads til bæverne, så man kan se, hvordan de lever på kanten af Spree.

Om aftenen er her musik med DJs i weekenderne og hverdagsaftener med events som swing aftener, bog releases, film og debat.

Holzmarkt 25

Hvem står bag Holzmarkt?

Bag det overordnede projekt står organisationen Genossenschaft für Urbane Kreativitet. Det er et kooperativ med formål at fremme kreativitet og bæredygtighed i byudviklingen.

Personerne bag er en blanding af kreative sjæle, erfarne og pengestærke business angels og folk med forstand på byudvikling.

Kooperativet ejer grunden, står for opbygning af faciliteter – og er altså kun i mindre grad involveret i de enkelte projekter på området.

Formålet er ganske enkelt på lang sigt at skabe et afkast til kooperativet, hvilket skal sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling. Ædelt formål og optimering af afkast går her hånd i hånd.

Holzmarkt 25

Drømmen om et alternativt, bæredygtigt og holdbart sted

Flere af de involverede giver udtryk for, at det er trættende at opleve, at nye steder allerede efter 5 – 10 år må lade livet, når områderne bliver gentrificeret, og de ikke længere kan betale de stigende huslejer.

Beach barerne i Friedrichshain langs Spree har efterhånden alle måtte vige for byens udvikling. Yaam overlevede, dog nogle få hundrede meter nede ad floden, men ellers er bredden langs Spree efterhånden ved at være bebygget.

Holzmarkt er lavet efter en model, der – i hvert fald på papiret – skal sikre en mere varig udvikling af området, og Genossenschaft für Urbane Kreativitet har nedfældet dette i sit manifest.

Holzmarkt 25 - Katerschmaus

Holzmarkt 25 - Katerschmaus

Gourmetrestauranten Katerschmaus

Restauranten Katerschmaus er et kapitel for sig.

Her er dækket fint op i restauranten, der ligger helt ud til kanten af Spree. Mad og vin er i en klasse for sig, og der er virkelig kræset om råvarer, tilberedning og servering. En gourmetoplevelse i fantastiske omgivelser.

Holzmarkt 25

Facit

Vi er ikke i tvivl om, at vi er blandt kreative i den meget dygtige og professionelle klasse.

Hele iscenesættelsen af stedet, måden det er organiseret på og deres kommunikation omkring projekterne er en meget moderne start-up bygget på nyeste model med afkast via bæredygtighed.

Desuden vil projektet give noget tilbage til byen, hvilket det blandt gør ved at være noget for alle:

Ud til Holzmarkt Strasse opføres 400 ungdomsboliger, og planen er, at der også senere skal være et hotel. Langs Spree og rundt på hele området anlægges stier med adgang for alle. Læg hertil, at Berlins kunstnere får en ny platform til at udøve og promovere deres performance ved hjælp af de forskellige projekter.

Det kommer til at tage flere år, før området er udbygget med alle de planlagte faciliteter, og det passer egentlig fint med oplevelsen af at være midt i udviklingen.

Stedet kunne på overfladen se tilfældigt, vildtvoksende og kreativt ud, som vi kender det fra RAW eller YAAM. Forhåbentlig er Holzmarkt her ved at skabe en model, der bygger på det, som Berlin kan i kreative og spontane retninger, men i en model, der driver en mere langsigtet og bæredygtig udvikling.

Uanset valg af teoretiske modeller og lejlighedsvis skepsis på sociale medier, så kan det ikke ændre den samlede oplevelse af, at ildsjæle igen har sat gang i udviklingen i Berlin og givet byen et rigtig fedt sted.

Holzmarkt
Holzmarktstr. 25
www.holzmarkt.com

 

Berlin – går byudviklingen i den rigtige retning?

Byudvikling og gentrificering

Har du 43 min til overs og er god til tysk?

Så har RBB lavet et meget indsigtsfuldt program om Berlins udvikling fra at være en eksperimenterende legeplads for kunstnere, kulturnydere, studerende og andre storbyelskere til at behov for arbejdspladser – herunder turisme – og boliger tiltrækker investorer og spekulanter.

Berlin - går byudviklingen i den rigtige retning?

Berlin - går byudviklingen i den rigtige retning?

Programmet beskriver nogle paradokser ved at gå fra stats- til privateje, tysk regeltyranni og hvordan bureaukratiet i Berlin kan fortrænge naive drømme og kreative initiativer.

Programmet er som sagt på tysk.


Jeg har tidligere skrevet om byudvikling og gentrificering.

Gentrificering – betydning og reaktioner

Byudvikling, spekulation og konsekvenser

Gentrificering er et begreb, der dækker over den effekt, der opstår på et område, når det på grund af sin charme og mangfoldighed bliver mere attraktivt for andre målgrupper med højere indkomst, og de oprindelige beboere eller brugere dermed tvinges væk fra området som følge af højere huslejer, højere ejendomsskatter og måske højere priser i områdets detailhandel.

Ordet gentrificering kommer af engelsk og kan oversættes til at gøre herskabeligt. Ældre, charmerende – men måske også udslidte – bydele skal gøres herskabelige, så folk med indkomst, penge og lyst til forbrug kan komme til, så de kan bidrage til byens slukne økonomi.

Gentrificering i Berlin

Gentrificeringen sker ofte sammen med sanering eller byfornyelse, hvilket i endnu højere grad forstærker problemet. Fornyelsen sker ofte for at forbedre boligforhold, rydde op i kriminalitet og armod samt skabe arbejdspladser.

Gentrificering er til en vis grad egentlig en naturlig udvikling, men samtidig er den også med til at fjerne bydelens oprindelige præg og identitet. Befolkningssammensætningen, arbejdspladser, butikker, café- og restaurationsliv skifter karakterer, og til sidst ender det hele med at ligne alle andre steder i byen.

Alt imens de oprindelige lavindkomstgrupper – kunstnere, studerende, arbejdsløse – flytter til bydele, der venter på at blive de næste i rækken af steder, der skal saneres.

Gentrificering i Berlin

Vi er alle med til at fremme gentrificering, når vi besøger og handler i boheme-agtige områder, når vi lejer os ind på et værelse, eller – endnu værre – køber en lejlighed i sådanne omgivelser. Det er altsammen med til at forandre de karakterer, vi oprindeligt satte pris på.

Sanering, oprydning og fornyelse – som leder til gentrificering – kræver en stor inddragelse af brugerne, en høj grad af bevaring af det oprindelige miljø og endelig en skarp fokusering på, hvilke problemer saneringen er sat til at løse for at den kan blive en succes .

Områdets oprindelige beboere, brugere, kunder og andre sympatisører bliver stillet ringere med dyrere omgivelser, og reaktionerne spænder fra protester og demonstrationer til husbesættelser og mere voldelige aktioner.

I Berlin ses bilafbrændinger som en hyppig reaktion på pengestærkes indryk i områder, som aktivisterne betragter som deres.

Gentrificering i Berlin

Store dele af Berlin har været igennem gentrificering. Eksempler på små oaser, der ikke længere er plads eller råd til i byen: kunstkollektivet og det alternative område Tacheles i Mitte og strandbarerne langs Spree, f.eks. Oststrand i Friedrichshain.

I mange områder i Berlin, i øjeblikket tilsyneladende mest tydeligt i Neukölln og Friedrichshain, ser en del af beboerne en stigende gentrificering.

Ofte får tilflyttere, turister og investorer skylden.

Gentrificering i Berlin

Er du skrap til tysk, og vil du vide mere om gentrificering, så tjek tv-stationen RBBs indslag Berlin – går byudviklingen i den rigtige retning?