Berlin – går byudviklingen i den rigtige retning?

Byudvikling og gentrificering

Har du 43 min til overs og er god til tysk?

Så har RBB lavet et meget indsigtsfuldt program om Berlins udvikling fra at være en eksperimenterende legeplads for kunstnere, kulturnydere, studerende og andre storbyelskere til at behov for arbejdspladser – herunder turisme – og boliger tiltrækker investorer og spekulanter.

Berlin - går byudviklingen i den rigtige retning?

Berlin - går byudviklingen i den rigtige retning?

Programmet beskriver nogle paradokser ved at gå fra stats- til privateje, tysk regeltyranni og hvordan bureaukratiet i Berlin kan fortrænge naive drømme og kreative initiativer.

Programmet er som sagt på tysk.


Jeg har tidligere skrevet om byudvikling og gentrificering.